26 april 2022

Eenmalige energie-uitkering

Typisch Nederland. Het wordt ons ook weer niet makkelijk gemaakt. De Gemeente heeft regels opgesteld voor het aanvragen en uitkeren van de eenmalige energietoeslag. De belangrijkste: Artikel 5: Aanvraag: 1. Huishoudens die niet in aanmerking komen voor een ambtshalve toekenning van de energietoeslag 2022 kunnen vanaf 1 mei 2022 een aanvraag indienen.
2. De aanvraag voor de tegemoetkoming wordt digitaal ingediend via het daarvoor beschikbaar gestelde aanvraagformulier op de website van de ISD Brabantse wal (www.antwoordop.nl).  Hier het officiële artikel