12 juli 2022

Informatie over gasloze huizen

Op dinsdag 12 juli van 19.30 tot 21.00 uur organiseert de gemeente Steenbergen een informatieavond met als thema ‘Steenbergen aardgasvrij’. U bent van harte welkom op het gemeentehuis, Buiten de Veste 1 in Steenbergen. Inloop is vanaf 19.00 uur.

Waar gaat deze informatieavond over?

Het klimaat verandert. Het wordt steeds warmer op aarde en er komen steeds vaker hevige regenbuien voor. Om de klimaatverandering tegen te gaan moeten we de uitstoot van broeikasgassen verminderen. In Nederland is afgesproken dat we daarom in 2050 geen aardgas meer gebruiken om onze huizen te verwarmen, om te koken en om te douchen. Zie meer op de site van steenbergen.

 

U kunt ook thuis meekijken door op de facebook pagina van de gemeente te kijken? kijk hier: Wilt u de informatieavond graag volgen, maar kunt u niet aanwezig zijn op het gemeentehuis? Dan kunt u de informatieavond ook volgen via de Facebookpagina van de gemeente Steenbergen, lokale omroep de SLOS en het openbare YouTube-kanaal van de SLOS. https://www.facebook.com/GemeenteSteenbergen/