11 januari 2023

BRAND! WAT DOE JE DAN

BRAND! WAT DOE JE DAN???

 

De regionale brandweer geeft een voorlichting over brandveiligheid.
19 JANUARI 13:30 UUR
DORPSHUIS DINTELOORD

zaal open 13:00 uur

Weet u wat u moet doen bij brand of wat u juist niet moet doen?
Hoe kun je brand voorkomen? Wat zijn de risico’s bij u?

Bij de voorlichting krijgt u antwoord op al deze vragen en nog veel meer!

De toegang is gratis;
Consumpties zijn voor eigen rekening

na de Pauze is er BINGO met prijzen in natura.
€ 1,– per ronde

Iedereen is welkom! Tevoren aanmelden is gewenst;
in verband met het gereed zetten van stoelen en tafels.

bel met Petra Dam 06-2939 9736
of lever de antwoordstrook uit de Nieuwsbrief in
mail met Algemeen@KBO-Dinteloord.nl