Let op, regelmatig nieuwe berichten in het blokje “Nieuws”

KBO-Dinteloord draagt zorg voor ontmoeting en voor de individuele en collectieve belangenbehartiging van senioren in het algemeen en van zijn leden in het bijzonder.

We doen dat met elkaar en voor elkaar. Als lokale afdeling zijn we dichtbij en met ons bestuur en vrijwilligers zijn we samen sterk.

Natuurlijk is het zo, hoe meer vrijwilligers, hoe meer er invulling gegeven kan worden aan het bovenstaande.

Voel je de behoefte hier aan mee te helpen? Graag! Geef je op en we kijken samen wat je kunt oppakken en hoeveel tijd jij je beschikbaar wilt stellen. Heeft u er zin in, en een klein beetje tijd. Neem contact op met onze voorzitter Rien van Zundert

Wipmolen 20
4671 HD Dinteloord
Tel: 0167 – 523 503
Email: secretariaat@kbo-dinteloord.nl