KBO-Dinteloord is een afdeling van KBO-Brabant. Wij streven hetzelfde na als de overkoepelende organisatie, maar in de afdelingen moet het merendeel van de activiteiten plaatsvinden. Bij realisatie van de meeste doelen maken wij gebruik van ondersteuning door KBO-Brabant. De afdelingen zijn echter allemaal autonoom in hun activiteiten en de uitvoering van hun belangenbehartiging.

Missie
KBO-Dinteloord draagt zorg voor ontmoeting en voor de individuele en collectieve belangenbehartiging van senioren in het algemeen en van zijn leden in het bijzonder.

Visie
KBO-Dinteloord handelt vanuit de waarden naastenliefde, solidariteit en gerechtigheid. Daaruit bepalen wij onze normen verantwoordelijkheid, zorg voor elkaar, integriteit en respect voor privacy.
KBO-Dinteloord komt voort uit de Brabantse katholieke cultuur en samenleving.
KBO-Dinteloord is van én voor alle senioren.